Türkiye'de Yatırım

Türkiye son on yılda ciddi bir ekonomik değişim sürecinden geçmiştir ve ekonomik temelleri oldukça sağlamdır. 2013 yılında yaklaşık 820 milyar Amerikan Doları değerinde Gayrisafi Yurt içi hasılat ile dünyada en büyük 17. ekonomi ve Avrupa’da en büyük 6. Ekonomidir.

Coğrafi konumu, nüfus artışı ve demografik üstünlüğüyle kişi başına düşen gelir artışı, kapsamlı kentsel dönüşüm ve gelişim, inşaat sektöründeki yüksek kapasite ve güç, iş yapma kolaylığı, Türk gayrimenkul sektörüne olan ilgiyi artırmaktadır. Türkiye’deki gayrimenkul sektörü toplam GSYH’nın yüzde 19.5’ini oluşturmaktadır ve bu durum sektöre önemli ölçüde yatırım potansiyeli getirmektedir.GSYH’da yer tutan gayrimenkul sektörünün payı 2000 yılında yüzde 2.3 oranında ve 2012 yılında 3.8 oranında artış göstermiştir. İnşaat, gayrimenkul,kira,iş etkinlikleri ve yeni ev satışlarının GSYH’daki ortalama payı 2000 ve 2005 yılları arasında 16.7 oranında artış göstermiştir. Ancak en belirgin artış 2006 ve 2009 yılları arasında yüzde 20.5 oranında gözlemlenmiştir.

 

2010 ve 2011 yıllarında yüzde 9.3 ve 8.8 oranındaki hızlı artıştan sonra, Ekonomist İstihbarat Birimi projeleri 2017 yılına kadar yaklaşık yüzde 5lik büyüme gösterirken, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı projeleri 2014 ve 2015 yıllarında yaklaşık yüzde 4 lük Gayrisafi Yurtiçi Hasıla artışı göstermiştir.

 

Son yıllarda para politikası enflasyonu kontrol altına almada çok önemli bir rol oynamıştır. Türk enflasyonu 2004 yılında yüzde 10’un altında kalmış, 2013 yılı sonunda enflasyon oranı yüzde 7.40 olmuştur. Ekonomik İstihbarat Birimi 2018 yılında ortalama enflasyonun yüzde 4 oranında olacağını tahmin ediyor.

 

Türkiye’de yatırım yapmanın 10 iyi yanı

 

  •           2002 yılında 231 milyardan 2013 yılında 820 milyar Amerikan Doları olan başarılı ekonomisi,
  •       AB ile kıyaslandığında 76.7 milyon ile en genç, dinamik, iyi eğitimli ve çok kültürlü nüfus olma özelliğini taşıması,
  •          İş verimliliğini artıran nitelikli ve rekabetçi iş gücüne sahip olması,
  •       Üstün rekabetçi yatırım koşulları, güçlü sanayi ve hizmet kültürü, eşit muamele sayesinde tüm yatırımcılar için özgür ve yenilikçi yatırım ortamına sahip olması,
  •       Altyapı, ulaşım, telekomünikasyon ve enerji alanında yeni ve üstün gelişmiş teknolojik altyapı, son derece gelişmiş ve düşük fiyatlı deniz taşımacılık imkânlarına sahip olması,
  •       Merkezi konumu sayesinde Avrupa’da, Avrasya’da, Orta Doğu’da ve Kuzey Afrika’da 1.5 milyar müşteriye kolayca ulaşma imkanı,
  •          En büyük enerji tüketicisi olan Avrupa Türkiye’nin batısında yer aldığından ,Türkiye’yi enerji nakliyatının temel taşı ve bölgede bir enerji terminali haline getirirken, Dünyanın birincil enerji rezervlerinin yüzde 70’inden fazlasına yakın mesafede bulunması sayesinde Avrupa’ya bir enerji koridoru ve terminali görevi görmesi,
  •       Vergi kanunları& teşvikler, yüzde 33ten yüzde 20ye düşen Kurumlar Gelir Vergisi,
  •          1996 yılından bu yana AB ile olan Gümrük Birliği, 20 ülke ile olan Serbest Ticaret Antlaşmaları(STA),
  •          2002 yılında16 milyondan, 2013 yılında 57 milyona ulaşan kredi kart kullanıcısı ve 2002 yılında 13 milyondan, 2012 yılında 39.2 milyona ulaşan uluslar arası gelen turist sayısıyla geniş İç Piyasa’ya sahip olması.

Fotoğraflar